Įrašai kategorijoje

Superlaidumas: magneto levitacija

Šiandien fakultete per pertrauk? paskubom pažaid?m su YBCO superlaidininku ir magneto levitacija. Klipo kokyb? prasta, nes filmavau mobiliuoju telefonu. Galb?t ateityje ?d?siu “rimtesn?” filmuk?.

Tos juodos šuk?s po magnetuku – sul?žusi superlaidininko plokštel?. Šukes atšald?m skystu azotu, kurio virimo temperat?ra yra ?196 °C. Šiuo b?du padedama aukštatemperat?riui superlaidininkui pasiekti superlaidumo b?sen?, kurios kritinio taško temperat?ra (kuomet šios savyb?s išnyksta) yra šiek tiek aukštesn? už azoto virimo.Gaila, bet paprastai reiškinio nepaaiškinsiu, nes neturiu sugeb?jim? aiškiai reikšt mintis. Tiesiog pasakysiu, kad ?ia pasireiškia Meissner‘io efektas, t.y. superlaidininkas tuo pa?iu yra ir idealus diamagnetikas (jis savotiškai „išstumia“ magnetin? lauk? iš sav?s) ir „flux trapping“ (srauto pagavimas, ?kalinimas). Grubiai kalbant, superlaidininkas tarsi ?simena j? supant? magnetin? lauk? ir išlaiko toki? sistemos b?sen?.