Įrašai kategorijoje

Žem?lapis: Lietuvos aludariai

Remdamasis www.alutis.lt ir V? Registr? centro informacija sužym?jau Lietuvos alaus daryklas ir darykl?les. Iš pradži? š? žem?lap? dariau sau, nes planavau vienos kelion?s metu aplankyt? šiek tiek maž?j? aukštai?i? aludari?, ta?iau planas neišdeg?, tad pabaig?s darb?, dalinuosi juo su jumis (pastabos, komentarai ir pasi?lymai visad laukiami). Beje, Alu?io informacija senokai neatnaujinta, tad pateikiamame veikian?i? aludari? s?raše yra apie 10 savo veikl? nutraukusi? ?moni?.


Ži?r?ti Lietuvos aludariai didesniame žem?lapyje

Lyderiai savaime aišk?s: Panev?žys, Pasvalys, Pakruojis ir Biržai. Tad jei nesikratot alaus ir kartais l?ksite pro kur? iš miest? ar miesteli?, ant kuri? pad?tas bent vienas žalias žymeklis, pabandykit užsukti, galb?t pavyks gauti šviežios putel?s.

O ta pa?ia proga pasidalinsiu naujiena, kad rugs?jo 5-6 dienomis Belmonte vyks „Maž? alaus darykl? švent?“. Tiesa, „Vilkmerg?s“, „Birž? alaus“, „Ponoro“ ir „Kauno alaus“ mažomis daryklomis nepavadin?iau…